บริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 ในนามชื่อบริษัทเดิมว่า บริษัท ธงโรท ฟู๊ต จำกัด และวันที่ 2 เมษายน 2553 จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อ บริษัท ไบ่ ลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ใช้มาจนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมดบริษัทเปิดมา 11 ปี ทางบริษัทดำเนินธุรกิจด้าน การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ นำสินค้าจากประเทศไทยไปขายังต่างประเทศ โดยมี ภายใต้วิสัยทัศน์ดูแลผู้บริโภคด้วยหัวใจ ผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

ทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ ชาช่า ในประเทศไทย โดยสินค้า มีวางจำหน่ายแล้วกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศจีน 2018 มียอดขายกว่า 1000 ล้านห่อจากทั่วโลก

ดูแลผู้บริโภคด้วยหัวใจ
ผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก

มียอดขายกว่า

0

ล้านห่อ

กว่าจากทั่วโลก