ติดต่อเรา

PHONE

02 101 5443

ADDRESS

อาคาร SW เลขที่ 220/3 หมู่ 4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

EMAIL

ติดต่อ ลูกค้าสัมพันธ์ contact@baili.co.th
ฝ่ายขาย Sales@baili.co.th
ฝ่ายบุคคล HR@baili.co.th
ฝ่ายบัญชี Account@baili.co.th

ส่งข้อความถึงเรา